xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thủ tục đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính đối với cấp huyện

Ngày 11-04-2020

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định và nộp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh và trả lại hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: nhận và trình lãnh đạo Sở phân công phòng chuyên môn xem xét giải quyết.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ hành chính:

- Văn phòng Sở tham mưu cho Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn nghiên cứu, xem xét xử lý hồ sơ;

Sau khi xem xét, thẩm định, phòng chuyên môn tham mưu cho Ban Giám đốc trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Tất cả thành phần hồ sơ là bản chính

- Tờ trình của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện

- Nghị quyết của HĐND cấp huyện

- Đề án về việc điều chỉnh địa giới hành chính do cấp huyện lập

- Nghị quyết của HĐND cấp xã

- Biên bản họp HĐND cấp xã

- Biên bản lấy ý kiến nhân dân các ấp có liên quan

- Bản đồ hiện trạng; bản đồ dự kiến điều chỉnh chia tách; bản đồ còn lại sau khi điều chỉnh (bản đồ theo tỉ lệ 1/25.000 đến 1/50.000)

- Biên bản kỳ họp HĐND cấp huyện

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Theo Quy chế làm việc của Chính phủ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, UBND cấp huyện.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Chính phủ

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, biểu mẫu: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính đối với huyện, xã các đường địa giới không hợp lý

- Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.


Đang online: 1
Hôm nay: 31
Đã truy cập: 94592
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.