van-ban-chi-dao-dieu-hanh-thu-tuc-hanh-cchc - Sở Nội Vụ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 9 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
443/QĐ-BNV 28/03/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030" năm 2021
424/QĐ-BNV 24/03/2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
703/QĐ-VPCP 15/09/2020 Quyết định ban hành Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
150/QĐ-VPCP 19/02/2019 Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 của Văn phòng Chính phủ
4361/QĐ-BNV 28/12/2016 Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
39/2016/QĐ-UBND 15/11/2016 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1230/QĐ-UBND 18/08/2016 Về việc ban hành “Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
1169/UBND-TTTH 28/07/2016 V/v áp dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
51/KH-UBND 09/06/2016 Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020
Đang online: 1
Hôm nay: 575
Đã truy cập: 850863
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.