dao-tao - Sở Nội Vụ

 

Tuyển dụng

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2022

12-09-2022

Thực hiện Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2022, có 100 học viên dự là công chức phụ trách quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành tỉnh, Phòng Nội vụ cấp huyện và công chức văn văn hóa, xã hội cấp xã.

Thông báo thời gian tổ chức tổng kết các lớp bồi dưỡng “lãnh đạo, quản lý cấp phòng” và “ngạch chuyên viên chính” năm 2022

14-06-2022

Thông báo thời gian tổ chức tổng kết các lớp bồi dưỡng “lãnh đạo, quản lý cấp phòng” và “ngạch chuyên viên chính” năm 2022

Thông báo nhập học 2 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 (Lớp 03, lớp 04)

06-08-2020

Sau khi xem xét các điều kiện về bồi dưỡng kiến thức QLNN, Sở Nội vụ thông báo danh sách học viên tham gia 02 lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2020 (lớp 03, lớp 04 dành cho cán bộ, công chức, viên chức hành chính) và lịch khai giảng lớp cụ thể như sau:

SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A

13-07-2020

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành A, Sở Nội vụ phối hợp với Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức khai giảng lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên dành cho cán bộ, công chức cấp xã.

Đang online: 3
Hôm nay: 687
Đã truy cập: 850975
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.