chi-dao-dieu-hanh - Sở Nội Vụ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 19 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
190/KH-UBND 02/11/2022 Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
189/KH-UBND 01/11/2022 Thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
188/KH-UBND 27/10/2022 Thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
331/TB-VPCP 19/10/2022 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
457-TB/VPTU 18/10/2022 Triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 457-TB/VPTU ngày 18/10/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy
1555/UBND-NCTH 14/10/2022 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
123-CTr/TU 22/08/2022 Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1403/QĐ-UBND 12/08/2022 Ban hành Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
58/NQ-CP 08/06/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021
459/QĐ-SNV 22/11/2017 Về việc phân công công chức phụ trách côn nghệ thông tin
Đang online: 3
Hôm nay: 569
Đã truy cập: 850857
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.