xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập môn chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 14-09-2022

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022.

 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022 được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trên địa chỉ website: https://sonoivu.haugiang.gov.vn (Vào mục Thông tin tuyển dụng).

Sở Nội vụ thông báo đến các thí sinh tham gia dự tuyển được biết./.


Đang online: 8
Hôm nay: 852
Đã truy cập: 851140
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.