thong-tin-de-tai-du-an-mua-sam - Sở Nội Vụ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
681/QĐ-SNV 30/09/2022 Quyết định Về việc chỉ định thầu thực hiện nhiệm vụ tư vấn Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng đề án thành lập thị trấn Tân Long, huyện Phụng Hiệp; thị trấn Đông Phú, huyện Châu Thành và thị trấn Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
664/QĐ-SNV 23/09/2022 Quyết định Về việc chỉ định thầu ôn thi, ra đề thi, chấm thi kỳ thi tuyển công chức năm 2022
665/QĐ-SNV 23/09/2022 Quyết định Về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy tính và các phụ kiện kèm theo phục vụ thi tuyển công chức
666/QĐ-SNV 23/09/2022 Quyết định Về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm - INDTI phục vụ thi tuyển công chức năm 2022
1485/TB-SNV 27/09/2018 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã (6 lớp)
432/QÐ-SNV 04/09/2018 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng công chức, viên chức (06 lớp: 04 lớp công chức; 02 lớp viên chức)
1346/TB-SNV 04/09/2018 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng công chức, viên chức (06 lớp: 04 lớp công chức; 02 lớp viên chức)
425/QÐ-SNV 04/09/2018 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng công chức, viên chức (06 lớp: 04 lớp công chức; 02 lớp viên chức)
413/QÐ-SNV 21/08/2018 Về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX Gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
457/QĐ-SNV 01/03/2018 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã (6 lớp)
Đang online: 1
Hôm nay: 670
Đã truy cập: 850958
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.