lanh-dao-so-qua-cac-thoi-ky - Sở Nội Vụ

 

Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Ngày 01-02-2021

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ chính

Email

Huỳnh Thanh Tạo

Sở Nội vụ

Giám đốc

 

Phan Thạch Em

Sở Nội vụ

Giám đốc

 

Nguyễn Quyết Thắng

Sở Nội vụ

Giám đốc

 

Bùi Văn Dũng

Sở Nội vụ

Giám đốc

 

Đặng Văn An

Sở Nội vụ

Giám đốc

 

Trần Văn Quân

Sở Nội vụ

Giám đốc

tranquannvhg@gmail.com

Lê Văn Kha

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Ngô Văn Gấm

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Nguyễn Văn Huyền

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Lâm Thành Nghiệp

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Nguyễn Văn Nay

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Nguyễn Thanh Giang

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Huỳnh Văn Hùng

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Phan Hoàng Ngoan

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Nguyễn MInh Trí

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

minhtriubnd@gmail.com

Võ Thành Chính

Sở Nội vụ

Phó Giám đốc

 

Nguyễn Minh Trí Sở Nội vụ Giám đốc trinmt.snv@haugiang.gov.vn
Đang online: 1
Hôm nay: 661
Đã truy cập: 850949
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.