xdcq-va-cttn - Sở Nội Vụ

 

Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

15-02-2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

15-02-2022

Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022

15-02-2022

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

15-12-2021

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

15-12-2021

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

Đang online: 2
Hôm nay: 99
Đã truy cập: 356539
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.