xdcq-va-cttn - Sở Nội Vụ

 

Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2022

12-09-2022

Thực hiện Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2022, có 100 học viên dự là công chức phụ trách quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành tỉnh, Phòng Nội vụ cấp huyện và công chức văn văn hóa, xã hội cấp xã.

KÝ PHÁP LÝ HỒ SƠ BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

27-06-2022

Thực hiện Nghị quyết số 869/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang; Căn cứ Công văn số 1894/BNV-CQĐP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tổng kết công tác triển khai thực hiện dự án 513.

KÝ PHÁP LÝ HỒ SƠ BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

27-06-2022

Thực hiện Nghị quyết số 869/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang; Căn cứ Công văn số 1894/BNV-CQĐP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tổng kết công tác triển khai thực hiện dự án 513.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

15-02-2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

15-02-2022

Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Đang online: 9
Hôm nay: 745
Đã truy cập: 851033
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.