tin-cong-nghe - Sở Nội Vụ

 

Tin công nghệ

Thông báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm

20-05-2022

Thông báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm

Triển khai tiếp tục cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng i-Speed trên địa bàn tỉnh

20-05-2022

Triển khai tiếp tục cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng i-Speed trên địa bàn tỉnh

Triển khai rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022

24-03-2022

Triển khai rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022

Triển khai ra soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022

27-01-2022

Triển khai ra soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022

Triển khai đặt lịch nộp hồ sơ thủ tục hành chính

06-01-2022

Triển khai đặt lịch nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Đang online: 3
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 356565
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.