xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tháng 7 năm 2022

Ngày 14-07-2022

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, cũng như kịp thời giúp công chức, viên chức và người lao động cập nhật, hiểu rõ các quy định, hướng dẫn mới có liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, được sự thống nhất của Ban Giám đốc, Văn phòng Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành triển khai “Ngày pháp luật” tháng 7 năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: ông Nguyễn Minh Trí – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Thành Chính – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm và  các công chức, viên chức, người lao động thuộc và trực thuộc Sở cùng dự.

Tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động được nghe các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn triển khai các nội dung, văn bản của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quy định của Tỉnh ủy về quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và một số nội dung có liên quan đến công tác Bảo vệ bí mật nhà nước.

Qua đó, Hội nghị cũng đã nhấn mạnh và nêu rõ những điểm mới cần chú ý của các văn bản đã triển khai nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt và thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc sở trong thời gian tới về việc triển khai thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước, công tác chuyển đổi số, chính quyền số và quan trọng nhất là việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

          Hội nghị đã giúp cho công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ nhận thức và hiểu rõ những quy định, chủ trương, chính sách mới ban hành nhằm giúp công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Quyền Trang

Một số hình ảnh tiêu biểu


Đang online: 9
Hôm nay: 607
Đã truy cập: 850895
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.