xay-dung-dang - Sở Nội Vụ

 

Xây dựng Đảng

Đảng bộ Sở Nội vụ tham gia Hội thi tìm hiểu Chương trình 50 của Tỉnh ủy Hậu Giang

27-07-2022

Ngày 26/7/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức chung kết Hội thi “Tìm hiểu Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025” (gọi tắt là Chương trình 50 của Tỉnh ủy)

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

15-12-2021

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01-09-2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đang online: 4
Hôm nay: 936
Đã truy cập: 851224
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.