van-ban-du-thao - Sở Nội Vụ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Dự thảo Quyết định 14/09/2022 Quy định về việc tặng Bức trướng của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang
Dự thảo các văn bản 19/08/2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình của UBND tỉnh, Đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo Quyết định 14/08/2022 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Trang Thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 03/08/2022 DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
DỰ THẢO LUẬT 16/09/2021 LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI)
QĐ-UBND 27/08/2020 Dự thảo Quyết định Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo (CCVC) 18/09/2018 Dự thảo van ban QPPL (Điều kiện chức danh, Phân cấp quản lý)
Dự Thảo 14/01/2018 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/VP 20/12/2017 Về việc góp ý Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2018 (Văn bản dự thảo)
5323/BNV-ĐT 04/10/2017 Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Đang online: 1
Hôm nay: 530
Đã truy cập: 850818
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.