van-ban-trien-khai - Sở Nội Vụ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 46 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
23/CT-TTg 26/12/2022 Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
9/2022/TT-BNV 16/12/2022 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
4692/VP.UBND-NC 03/11/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
63/2022/NĐ-CP 12/09/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử
53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
06/2022/NĐ-CP 07/01/2022 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
07/2021/TT-BNV 31/12/2021 Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
04/2021/TT-BTTTT 13/08/2021 Thông tin quy định chi tiết và hướng dẫn cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
Đang online: 5
Hôm nay: 717
Đã truy cập: 851005
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.