cong-chuc-vien-chuc - Sở Nội Vụ

 

Công chức, viên chức

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

15-12-2021

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

15-12-2021

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường từ hạng IV lên hạng III năm 2021

14-12-2021

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường từ hạng IV lên hạng III năm 2021

Triển khai thực hiện Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

19-01-2021

Triển khai thực hiện Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

31-12-2020

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Đang online: 2
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 356458
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.