cong-chuc-vien-chuc - Sở Nội Vụ

 

Công chức, viên chức

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020

03-08-2020

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020

Đang online: 1
Hôm nay: 442
Đã truy cập: 31045
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.