cong-chuc-vien-chuc - Sở Nội Vụ

 

Công chức, viên chức

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương; từ cán sự hoặc tương đương lên chuyên viên hoặc tương đương; từ nhân viên lên cán sự năm 2022 của tỉnh Bến Tre

14-09-2022

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương; từ cán sự hoặc tương đương lên chuyên viên hoặc tương đương; từ nhân viên lên cán sự năm 2022 của tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022

18-07-2022

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022, Sở Nội vụ thông báo về việc tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo thời gian tổ chức tổng kết các lớp bồi dưỡng “lãnh đạo, quản lý cấp phòng” và “ngạch chuyên viên chính” năm 2022

14-06-2022

Thông báo thời gian tổ chức tổng kết các lớp bồi dưỡng “lãnh đạo, quản lý cấp phòng” và “ngạch chuyên viên chính” năm 2022

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

15-12-2021

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

15-12-2021

Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

Đang online: 4
Hôm nay: 565
Đã truy cập: 850853
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.