xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thủ tục đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính đối với cấp xã

Ngày 21-05-2020

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định và nộp tại Trung tâm Hành chính công.

Bước 2:  Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh và trả lại hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: nhận và trình lãnh đạo Sở phân công phòng chuyên môn xen xét giải quyết.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ hành chính:

- Văn phòng Sở tham mưu cho Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn nghiên cứu, xem xét xử lý hồ sơ;

Sau khi xem xét, thẩm định, phòng chuyên môn tham mưu cho Ban Giám đốc trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Tất cả hồ sơ là bản chính

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị điều chính ĐGHC cấp xã;

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện

- Nghị quyết của HĐND cấp huyện

- Biên bản kỳ họp HĐND cấp huyện

- Nghị quyết của HĐND cấp xã

- Biên bản họp HĐND cấp xã; Biên bản lấy ý kiến nhân dân.

- Đề án về việc điều chỉnh địa giới hành chính do cấp xã lập.

- Bản đồ hiện trạng; bản đồ dự kiến điều chỉnh ĐGHC; bản đồ còn lại sau khi điều chỉnh (bản đồ theo tỉ lệ 1/25.000 đến 1/50.000)

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Theo quy chế làm việc của Chính phủ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, UBND cấp huyện.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Chính phủ

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, biểu mẫu: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính đối với huyện, xã các đường địa giới không hợp lý

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

- Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

- Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.


Đang online: 10
Hôm nay: 946
Đã truy cập: 851234
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.