xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo Thí sinh không đủ điều kiện tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày 09-09-2022

THÔNG BÁO

Thí sinh không đủ điều kiện tuyển dụng công chức năm 2022

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022.

Theo báo cáo của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách 12 thí sinh không đủ điều kiện tuyển dụng công chức năm 2022 tỉnh Hậu Giang (theo Phụ lục đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh tham gia dự tuyển được biết./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DS THI SINH K ĐU ĐK TUYEN DUNG CC 2022...pdf_20220909094902.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 596
Đã truy cập: 850884
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.