xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 31-12-2020

Tải Nghị định đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 143_2020_ND-CP_10122020-signed.pdf_20201231082954.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 60091
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.