xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương; từ cán sự hoặc tương đương lên chuyên viên hoặc tương đương; từ nhân viên lên cán sự năm 2022 của tỉnh Bến Tre

Ngày 14-09-2022

Tải Thông báo đính kèm./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1797-TB-HDT.pdf_20220914155157.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1
Đã truy cập: 951894
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.