xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 02-05-2021

Tiểu sử đính kèm.


Đang online: 8
Hôm nay: 38
Đã truy cập: 951932
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.