xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hướng dẫn về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

Ngày 17-11-2021

Các Phụ lục hướng dẫn đính kèm./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. phụ luc I.pdf_20211117135904.pdf
2. phụ lục II.pdf_20211117135904.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 201088
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.