xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 19-02-2021

Sáng nay ngày 8/2/2021 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Hội nghị có bà Thái Thu Xương, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, đến dự chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đại diện các sở, ban ngành tỉnh các tổ chức chính trị - xã hội các hội quần chúng cấp tỉnh, đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 14 đại biểu (trong đó cơ cấu kết hợp 6 đại biểu nữ) tham gia ứng cử để lấy đủ 6 đại biểu (trong đó Trung ương 2 đại biểu, người công tác tai địa phương 4 đại biểu).