xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Văn bản triển khai

Ngày 11-04-2020

 

STT

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

File đính kèm

1

Thang 01/2020

07/01/2020

Văn bản triển khai ngày pháp luật tháng 01/2020

 

2

5729/BNV-CCHC

19/11/2019

Về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

3

Văn bản triển khai tháng 02/22020

15/11/2019

Văn bản triển khai tháng 02/22020

 

 

4

10/2019

28/10/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

 

 

 

5

Tháng 8/2019

20/08/2019

Văn bản triển khai Tháng 8/2019

 

 

 

 

 

6

09/2019/QĐ-UBND

08/08/2019

riển khai Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

NQ

19/07/2019

Triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh

8

19/2019/QĐ-TTg

03/06/2019

Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

9

99/NH.PT-CT

20/05/2019

V/v triển khai các chương trình vốn nước ngoài của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ

10

984/CV-SNV

20/05/2019

V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, không gửi văn bản giấy

 

11

21/2019/TT-BTC

20/05/2019

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

12

35/2018/QH14; 30/2018/

16/05/2019

Triển khai văn bản tháng 5/2019

 

 

13

319/QĐ-BNV

18/04/2019

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ

14

17/2019/TT-BTC

21/03/2019

V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

15

554/KH-UBND

19/03/2019

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 554/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

16

01/2019/TT-BNV ,02/2019[1]

24/01/2019

Triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV

 

17

09/2019/NĐ-CP

24/01/2019

Về qui định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

18

các văn bản mới

28/11/2018

Triển khai ngày pháp luật tháng 11 năm 2018

19

15/2018/TTLT- BTP-TANDTC-VKSNDTC

27/11/2018

Về việc triển khai các văn bản liên tịch của Bộ Tư pháp

 

20

01/2018/TT-VPCP

23/11/2018

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính


Đang online: 1
Hôm nay: 79
Đã truy cập: 88362
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.