xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Văn bản dự thảo

Ngày 11-04-2020

 

 

STT

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

File đính kèm

1

NQ

10/10/2019

Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và Nghị quyết Quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ Công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực

 

2

Góp ý dự thảo

14/05/2019

V/v góp ý dự thảo các báo cáo,Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh

 

 

 

3

Lấy ý kiến

06/05/2019

Danh sách lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội năm 2018

4

dự thảo (CCHC)

19/04/2019

Dự thảo Bộ Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

 

5

Dự thảo (CCVC)

19/09/2018

Dự thảo van ban QPPL (Điều kiện chức danh, Phân cấp quản lý)

 

6

Dự Thảo

15/01/2018

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

7

10/VP

21/12/2017

Về việc góp ý Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2018 (Văn bản dự thảo)

8

5323/BNV-ĐT

05/10/2017

đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

9

dự thảo

26/06/2017

Dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ
(Kính nhờ các đơn vị xem và đóng góp Dự thảo, gửi về email Văn phòng Sở Nội vụ (vpsonoivuhg@gmail.com) trước ngày 30/6/2017.)

10

Dự thảo

24/03/2017

V/v góp ý dự thảo Bộ Chỉ số và quy định về đánh giá xếp loại công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

11

225/snv-cchc

14/03/2017

V/v góp ý dự thảo Bộ Chỉ số và quy định về đánh giá xếp loại công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

12

Số: /2014/CT-UBND

01/01/2014

Về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

13

Số: /2013/QĐ-UBND

01/07/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

14

1973/CT-TTg

07/11/2011

Thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đang online: 1
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 88368
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.