xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 04-05-2021

Tải Kế hoạch đính kèm.


Đang online: 2
Hôm nay: 462
Đã truy cập: 201162
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.