xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Triển khai tiếp tục cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng i-Speed trên địa bàn tỉnh

Ngày 20-05-2022

Tải văn bản đính kèm./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Cv Cai dat i-Speed.pdf_20220520093026.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1749
Đã truy cập: 413414
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.