xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Triển khai thực hiện Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 16-12-2020

Download Công văn và Thông tư 102/2020/TT-BTC đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV UBND.pdf_20201216150702.pdf
2. TT 102 BTC.pdf_20201216150702.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 94615
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.