xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Triển khai Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày 19-02-2021

Tải Thông tư đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 04.2021TT-BTC_20210203135204.pdf_20210219081729.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 105
Đã truy cập: 88388
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.