xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Nội vụ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp”

Ngày 22-12-2022

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SNV ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc Tuyên truyền cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Nội vụ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. ngày 31/8/2022, Sở Nội vụ hội ban hành Thông báo số 10/TB-BTC về việc Thông báo thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Nội vụ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp”.

Cuộc thi được diễn ra từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 17/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2022. Sau 14 ngày, cuộc thi thu hút 282 lượt người tham gia đến từ tất cả các huyện, thị xã, thành phố, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đặc biệt có hơn 40 lượt người tham gia đến từ các Sở, ban ngành tỉnh. Ban Tổ chức đã tìm ra 11 người tham gia xuất sắc đạt các giải: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 08 giải khuyến khích trong số 11/282 lượt người tham gia trả lời đúng 20/20 câu hỏi và có thời gian tham gia sớm nhất. Ngày 21/12/2022, Sở Nội vụ hội tổ chức tổng kết Cuộc thi và trao giải thưởng cho người tham gia đạt giải.

Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Nội vụ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp”

Cuộc thi đã tuyên truyền các Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Sở Nội vụ hội tỉnh Hậu Giang đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ từ tỉnh đến cơ sở; người dân; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt, qua Cuộc thi đã tuyên truyền ý nghĩa, tiện ích và hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước ngành Nội vụ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Gianggóp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở Nội vụ hội tỉnh Hậu Giang./.


Đang online: 2
Hôm nay: 541
Đã truy cập: 850829
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.