xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 11-11-2021

Tải các văn bản đính kèm./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD1492PCCC.pdf_20211111091037.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 531
Đã truy cập: 850819
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.