xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo thời gian tổ chức tổng kết lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương” tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2019

Ngày 08-06-2020

Thông báo thời gian tổ chức tổng kết lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương” tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2019

Căn cứ Công văn số 1859/HCQG-QLBD ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phúc đáp công văn đề nghị tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2723/UBND-TH ngày 11 tháng 11 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương mở lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2019 tại tỉnh Hậu Giang.

Từ ngày 06/12/2019 đến ngày 29/12/2019, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương” năm 2019 tổ chức tại tỉnh Hậu Giang cho các đối tượng đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương tương của các sở, ban, ngành tỉnh.

Để kịp thời cấp chứng chỉ cuối khóa cho học viên đúng theo quy định, Sở Nội vụ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tổng kêt cuối khóa đến các đối tượng đã tham dự lớp học nêu trên, cụ thể như sau:

Thòi gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31/5/2020 (Chủ nhật),

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (Số 60, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho các ông (bà) có tên (theo danh sách đính kèm) được biết để tham dự tổng kết cuối khóa đầy đủ.

BBT

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tb.pdf_20200608082431.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 94608
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.