xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 12-04-2021

Tải Thông báo đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB KL (hoàn chỉnh).pdf_20210412093123.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2189
Đã truy cập: 951838
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.