xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo kết quả thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Ngày 09-11-2022

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2022;

Hội đồng thi thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức đến các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thí sinh tham dự kỳ thi (Đính kèm Quyết định số 1856/QĐ-UBND). Kết quả kỳ thi tuyển công chức đồng thời được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Hội đồng thi đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển) về Sở Nội vụ (phòng Tổ chức cán bộ), cụ thể như sau:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

          - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

          - Quyết định tuyển dụng, quyết định lương hiện hưởng, xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (nếu có).

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Hội đồng thi (số điện thoại liên hệ: 0986.059.295, ông Trần Lê Vũ, thư ký Hội đồng thi)

Hội đồng thi trân trọng thông báo./.


Đang online: 4
Hôm nay: 751
Đã truy cập: 851039
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.