xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo kết quả chấm thi Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 04-10-2022

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022,

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) đã tổ chức kỳ thi theo đúng quy định. Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, ghép phách và tổng hợp điểm thi, Hội đồng thi thông báo kết quả chấm thi đến các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thí sinh tham dự kỳ thi (có danh sách đính kèm). Kết quả chấm thi đồng thời được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Trường hợp thí sinh có yêu cầu phúc khảo kết quả chấm thi, đề nghị gửi đơn phúc khảo (có mẫu kèm theo) về Hội đồng thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi (địa chỉ: Sở Nội vụ, số 08, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Phí phúc khảo 150.000đ/ bài thi theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Hội đồng thi (số điện thoại liên hệ: 0986.059.295, ông Trần Lê Vũ, thư ký Hội đồng thi)

Hội đồng thi trân trọng thông báo./.


Đang online: 3
Hôm nay: 544
Đã truy cập: 850832
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.