xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo: triển khai tuyên truyền cài đặt Bluezone

Ngày 05-08-2020

          Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone với các nội dung sau:

          1. Các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động.

          2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh vận động tuyên truyền phòng, chống dịch. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone vào điện thoại thông minh của mình và người thân.

          - Ban Biên tập Website các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đăng tải tài liệu hướng dẫn cài đặt trên Website của các đơn vị.

          3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

          - Chỉ đạo tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

          - Đăng tải tài liệu cài đặt ứng dụng trên Website của các địa phương.

          - Chiếu clip hướng dẫn cài đặt trên màn hình tivi tại bộ phận một cửa của các huyện, thị xã, thành phố.

          - Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, hệ thống xe phóng thanh để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng.

          - Phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tiện ích và thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và người thân.

          4. Trung tâm Hành chính công chiếu clip hướng dẫn cài đặt trên màn hình tivi tại phòng giao dịch của đơn vị.

           (Tải Tài liệu hướng dẫn cài đặt: Tài liệu).

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện tốt.

Trân trọng./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. hướng-dẫn-sử-dụng-phần-mềm-bluezone.docx_20200805103911.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 94619
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.