xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo: triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Ngày 05-08-2020

Thực hiện Công văn số 1921/VP.UBND-NCTH ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Nhằm thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đề nghị các Sở, Ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

(Kèm theo file Quyết định số 147/QĐ-TTg)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 147_QD-TTg_22012020_1-signed (1).pdf_20200805075426.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 94637
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.