xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Thông báo: Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn

Ngày 28-08-2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên cơ sở Công văn số 05/HĐXTVC ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Sở Nội vụ thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể:

  1. Vị trí việc làm Chuyên viên phụ trách công tác tổng hợp.

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

Trình độ

 

Nam

Nữ

 

Chuyên môn

Tin học

Ngoại ngữ

 

01

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

23/7/1993

Phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy

Cử nhân luật

A

A2

 

02

Phạm Thị Hồng Duyên

28/9/1991

Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vị Thanh

Cử nhân luật

A

B

 

03

Trần Thùy Dương

24/12/1997

Thị trấn An Lạc Thôn, Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Cử nhân luật

A

B

 

04

Nguyễn Việt Hằng

16/4/1983

Phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá

Cử nhân luật

A

B

 

05

Nguyễn Ngọc Mỹ Linh

03/4/1998

Phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐH luật (bằng tạm thời)

A

Toeic 695

 

06

Hồ Thùy Mỵ

16/4/1994

Khu vực 1, phường 5, thành phố Vị Thanh

Cử nhân luật

A

B

 

07

Trần Thị Ngọc

19/4/1995

Xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp

Cử nhân luật

A

B

 

08

Nguyễn Anh Nguyên

01/01/1993

Ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh

Cử nhân luật

A

B

 

09

Phan Kiều Nhung

01/01/1990

Ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh

Cử nhân luật

A

B

 

10

Trần Thanh Thái

21/7/1992

Xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Cử nhân luật

A

B

 

11

Tạ Kim Thùy

01/01/1993

Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Cử nhân luật

B

B

 

12

Trần Thị Anh Thư

26/6/1995

Khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh

Cử nhân luật

A

B

 

13

Danh Trót

15/02/1987

Xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh

Cử nhân luật

A

B

 

2. Vị trí Chuyên viên phụ trách vận hành, duy tu, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy và các thiết bị kỹ thuật.

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

Trình độ

 

Nam

Nữ

 

Chuyên môn

Tin học

Ngoại ngữ

 

01

Lê Hữu Nghĩa

16/10/1995

Xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Kỹ sư CNTT

B

 

02

Huỳnh Thị Diễm Trinh

11/7/1992

Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy

ĐH CNTT

B

 

- Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu vào lúc 8h00, ngày 11/9/2020 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Sở Nội vụ Hậu Giang, số 08 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* Ghi chú: Thí sinh có mặt trước 30 phút để nghe phổ biến Quy chế phỏng vấn và làm thủ tục. Thí sinh tự ôn tập, chuẩn bị kiến thức liên quan đến vị trí tuyển dụng đã được quy định tại Kế hoạch số 1589/KH-SNV ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể:

- Kiến thức chung: Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kiến thức chuyên ngành: Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của Lưu trữ lịch sử; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Chức năng nhiệm vụ của vị trí tuyển dụng.

Sở Nội vụ trân trọng thông báo./.


Đang online: 1
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 31073
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.