xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Tham dự Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2019

Ngày 11-04-2020

Tham dự Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 64 –KH/ĐUK ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng thiết trình Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2019

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ; tạo điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế thực hiện tốt chức trách  nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 64 –KH/ĐUK ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2019.

          Đảng bộ Sở Nội vụ cử đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó Bí thư Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tham dự Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2019 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức vào ngày 15/5 – 16/5/2019, với chủ đề “Điểm nhấn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp tại chi bộ, đảng bộ”.

Qua Hội thi góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy về tầm quan trọng  trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị trong thời gian tới.hoi thi


Đang online: 1
Hôm nay: 401
Đã truy cập: 201101
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.