xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ triển khai tuyên truyền Chuyển đổi số

Ngày 23-11-2022

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh về việc cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022 và những năm tiếp theo (DTI).

 Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời cải thiện thứ hạng trong xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá.

Sở Nội vụ đăng tải các nội dung tuyên truyền chuyển đổi số, đường link cụ thể sau:

1. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/hau-giang-tang-toc-chuyen-doi-so-truyen-hinh-hau-giang

2. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/huong-den-muc-tieu-thanh-toan-chi-can-mot-cham-truyen-hinh-hau-giang

3. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/hau-giang-but-pha-chuyen-doi-so-truyen-hinh-hau-giang

4. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/thay-giao-thoi-cong-nghe-4-0-truyen-hinh-hau-giang

5. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-so-doi-moi-quan-ly-nang-cao-chat-luong-giao-duc

6. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/tiet-muc-cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-so-24-10-2022-phat-huy-vai-tro-cac-to-cong-nghe-so-cong-dong

7. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/5-van-de-can-quan-tam-ve-chuyen-doi-so-dbscl

8. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/thieu-nguon-nhan-luc-diem-nghen-trong-chuyen-doi-so-30-10-2022

 


Đang online: 1
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 951907
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.