xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ triển khai hướng dẫn vận hành thí điểm các hệ thống thông tin của tỉnh.

Ngày 13-08-2020

Thực hiện Công văn số 1698/UBND-NC ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc vận hành thí điểm các hệ thống thông tin của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo đến Quý cơ quan một số hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin như sau:

1. Chức năng “Đặt lịch khám bệnh” trên Ứng dụng di động Hậu Giang

- Cài đặt Ứng dụng trên App Store, CH Play (với từ khóa tìm kiếm “Hậu Giang”) hoặc tại địa chỉ: “https://app.haugiang.gov.vn/taiungdung.html”.

- Phạm vi triển khai: 09 bệnh viện, cơ sở y tế được liệt kê trên Ứng dụng di động Hậu Giang.

- Hướng dẫn: Tiếp nhận và quản lý lịch khám tại địa chỉ: “https://app.haugiang.gov.vn”.

- Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, điện thoại: 0816707701.

2. Hệ thống Báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến

- Tại địa chỉ: “https://baocao.haugiang.gov.vn”.

- Phạm vi triển khai: Sở, ban, ngành tỉnh (UBND cấp huyện, cấp xã sẽ vận hành trong giai đoạn sau).

- Yêu cầu: Nhập số liệu báo cáo tháng, báo cáo 6 tháng của đơn vị (kể từ tháng 01/2020 đến nay) và các báo cáo khác theo quy định. Thời hạn nhập dữ liệu ban đầu: hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

- Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Ông Lê Công Chánh, điện thoại: 0917065605.

3. Hệ thống Quản lý văn bản

- Tại địa chỉ: “https://vanban.haugiang.gov.vn”.

- Phạm vi triển khai: 240 đơn vị bao gồm: Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các phòng, ban trực thuộc; UBND cấp xã (Các đơn vị còn lại sẽ vận hành trong giai đoạn sau).

- Yêu cầu: (1) Kiểm tra đăng nhập tài khoản, cấp quyền cho cán bộ, công chức sử dụng; (2) Kiểm tra quy trình xử lý, dữ liệu các danh mục như: loại văn bản, lĩnh vực văn bản,…; (3) Nhập và cấu hình hình ảnh chữ ký của lãnh đạo và con dấu của cơ quan vào Hệ thống đúng theo quy định tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản tỉnh Hậu Giang; (4) Cấu hình “số văn bản bắt đầu” theo từng loại văn bản trên Hệ thống mới (là số văn bản lớn nhất tương ứng ở thời điểm cuối ngày 21/8/2020 trên Hệ thống cũ) để Hệ thống mới cấp số văn bản tăng tiếp theo từ ngày 24/8/2020. Thời gian thực hiện thao tác này từ ngày 22 đến hết ngày 23/8/2020.

- Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Ông Trần Phú Thọ, điện thoại: 0916356653 và Ông Nguyễn Thành Đông, điện thoại: 0944093343.

- Lưu ý: Kể từ ngày 24/8/2020, tất cả các văn bản mới phát sinh phải được nhập và xử lý trên Hệ thống Quản lý văn bản mới (địa chỉ https://vanban.haugiang.gov.vn”). Hệ thống cũ (tại địa chỉ “https://qlvb.haugiang.gov.vn”) sẽ được sử dụng để tra cứu văn bản cũ cho đến khi hoàn thành việc chuyển tất cả văn bản này sang Hệ thống mới.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 21.HuongDan1.pdf_20200813093350.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 576
Đã truy cập: 850864
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.