xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai ngày pháp luật tháng 10 năm 2020

Ngày 16-10-2020

Sáng ngày 15/10/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai ngày pháp luật tháng 10 năm 2020. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Thành Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động đã được nghe các báo cáo viên trình bày ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những điểm cơ bản, điểm mới của Luật Thanh niên, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là hoạt động định kỳ được tổ chức hàng tháng của Sở Nội vụ, nhằm triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những văn bản, quy định có liên quan đến ngành Nội vụ. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ về việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn ngành./.

Văn phòng

Một số hình ảnh triển khai ngày pháp luật