xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019

Ngày 11-04-2020

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25/12/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Đến tham dự Hội nghị gồm có Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng tất cả công chức, viên chức của Sở Nội vụ.

ông Trần Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019

ông Trần Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019

Năm 2019, với những nổ lực của công chức, viên chức Sở Nội vụ, sự điều hành chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và Ban Chấp hành Công đoàn, các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành, của công đoàn đã đạt kết quả quan trọng, để đánh giá lại tình hình trên. Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25/12/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Đến tham dự Hội nghị gồm có Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng tất cả công chức, viên chức của Sở Nội vụ.

Trong Hội nghị này, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2019 và Kế hoạch công tác Nội vụ năm 2020; báo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn năm 2020; báo cáo thu, chi tài chính của Sở Nội vụ năm 2019,… Hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo của năm 2020: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp công tác giữa Giám đốc Sở và Ban Chấp hành Công đoàn, Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các văn bản dự thảo để sát với tình hình hoạt động của Sở, của Công đoàn, bảo đảm lợi ích cho công đoàn viên. Đồng thời, các đại biểu cũng đã đề xuất những giải pháp mới nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới. Đa số các đại biểu đều thống nhất cao đối với nội dung các văn bản dự thảo đã được trình bày tại Hội nghị.

Trong năm 2019, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở. Cùng với sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể công chức, viên chức đã giúp Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được trong năm qua, Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn trong năm 2019. Bên cạnh đó, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm và đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Lãnh đạo Sở đã phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2020 trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Tại hội nghị lần này, toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 và phương hướng thực hiện trong năm 2020 trong tất cả các mặt công tác của ngành. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ cần nỗ lực hơn nữa, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.
 

Hình ảnh Hội nghị

Quan cảnh Hội nghị

Quan cảnh Hội nghị

Công tác khen thưởng

Công tác khen thưởng

khen thưởng công đoàn

Công tác đảng


Đang online: 1
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 201196
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.