xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - Khóa 35 và lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020

Ngày 27-10-2020

Phát biểu khai giảng ông Phan Hoàng Ngoan Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Sáng 24/10/2020 Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - Khóa 35 và Lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020.

Đến tham dự Lễ khai giảng, có ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; về phía cơ sở đào tạo có ông Nguyễn Công Bình, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II.

Cùng với 160 đồng chí là lãnh đạo quản lý cấp phòng và công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tham dự 02 lớp bồi dưỡng.