xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức lễ khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020

Ngày 11-08-2020

Thực hiện Quyết định số 2272/QDD-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang và nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, sáng ngày 09/8/2020, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng 02 Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 tại Chi cục Dân số Kế hoạch hóa và gia đình và Hội Đặc thù tỉnh.

1

Phát biểu khai giảng Phó Giám đốc Sở Nội vụ ông Phan Hoàng Ngoan