xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sở Nội vụ: triển khai thực hiện chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Ngày 28-09-2022

Thực hiện Công văn số 899/STTTT-IOC ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Sở Nội vụ đề nghị Trưởng các Phòng, ban và trung tâm thuộc và trực thuộc Sở quan tâm thực hiện nội các dung sau:

1. Toàn thể công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ có thể sử dụng các công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chương trình để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mình tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022.

2. Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại. Kiểm tra, rà soát các máy tính, thiết bị sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền.

3. Thống kê báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở Nội vụ trước trước  11 giờ 00 phút ngày 30/9/2022 để Văn phòng tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Sở Thông tin và Truyền thông đúng thời hạn.

Thông tin liên hệ: Ông Huỳnh Thiên Dương, chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 0834.994.290, thư điện tử: duonght.snv@haugiang.gov.vn./.


Đang online: 1
Hôm nay: 525
Đã truy cập: 850813
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.