xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Sẽ thành lập Tổ kỹ thuật chuyên trách triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 13-01-2021

Ngày 21/9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ngành liên quan về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và những kiến nghị, đề xuất cần UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện những tháng cuối năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Từ thực tế đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh xem xét phạm vi ứng dụng các phần mềm hệ thống họp trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản đến các cơ quan Đảng; cho phép mở rộng hạ tầng Trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu triển khai các phần mềm dùng chung, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, lưu trữ dữ liệu...; cho phép Sở thành lập Tổ kỹ thuật bao gồm nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Những tháng cuối năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng tốc triển khai các dự án công nghệ thông tin năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; trong đó, Sở sẽ tập trung hoàn thiện Tờ trình và Nghị quyết thông qua Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025” dự trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 18; đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng lộ trình tự chủ hoàn toàn khi tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu ghi nhận những nỗ lực chung của ngành thông tin và truyền thông trong thời gian qua; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của đơn vị. Về các kiến nghị, đề xuất, UBND tỉnh thống nhất và lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thành đầy đủ và đưa vào vận hành chính thức trung tâm dữ liệu và các hạng mục trong Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT trước 30-9; cung cấp 100% chứng thư số cho tổ chức, cá nhân cũng như sim ký số trên thiết bị di động trước 15/10/2020. Hoàn thiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai việc phát hành văn bản điện tử có ký số thay cho việc phát hành văn bản giấy trước tháng 10; hoàn thiện nhanh Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo Nghị Quyết 18. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 60096
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.