xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG 02 LỚP BỒI DƯỠNG QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Ngày 14-12-2020

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định. Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 02 lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính.

Đến dự lễ khai giảng gồm có: ông Nguyễn Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; bà Nguyễn Thị Linh Nhâm, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ công, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nội vụ.

Hai lớp học gồm có 355 học viên là công chức, viên chức tại các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 03 tháng, từ ngày 13 tháng 12 năm 2020 đến ngày 17 tháng 3 năm 2021, các học viên được truyền đạt 16 chuyên đề, gồm:  Lý luận về hành chính nhà nước, Chính phủ điện tử, Quản lý tài chính công, tổng quan về chính sách công, Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương; Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước, Cải cách hành chính nhà nước ở bộ, ngành và địa phương, Quyết định hành chính nhà nước, Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, Báo cáo thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam, Kết quả đánh giá thực thi công vụ, Kỹ năng phân tích công việc, Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp, Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức. Cuối khóa các học viên có chuyến học tập kinh nghiệm thực tế và viết bài tiểu luận.

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nền công vụ, trong đó công tác bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm là yêu cầu quan trọng. Ông đề nghị các học viên cần phát huy cao tính tự giác, tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững chương trình đào tạo, nắm bắt kịp thời những tri thức hiện đại cần thiết cho công tác của mình, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn công tác của đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Văn phòng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG 02 LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH