xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC 06 LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO ĐỀ ÁN 1956 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 29-09-2020

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã đúng theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ đúng mục tiêu yêu cầu của Đề án 1956. Trong tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức 06 lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã theo Đề án 1956 của Chính Phủ.

06 lớp bồi dưỡng với 450 học viên bao gồm các đối tượng:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (dành cho công chức phụ trách lĩnh vực Địa chính - Xây dựng)

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Công chức Văn hóa - Xã hội (dành cho công chức phụ trách lĩnh vực Lao động, người có công).

Các lớp học đã trang bị những kiến thức cần thiết về điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu về chương trình bồi dưỡng theo quy định. Từ đó, giúp từng cán bộ, công chức xã nhận thức rỏ hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với công việc đang đảm nhận, những công chức trực tiếp hướng dẫn, làm việc với nhân dân cần tiếp thu những kiến thức mới về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ở địa phương.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị, cuối mỗi lớp bồi dưỡng, các học viên được ban tổ chức lớp cấp chứng chỉ bồi dưỡng./.

Văn phòng


Đang online: 1
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 88331
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.