xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2022

Ngày 15-12-2022

Tải các văn bản hướng dẫn đính kèm./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 221214_MICROSOFTTHANG12.2022.pdf_20230109143240.pdf
2. document (35).pdf_20230109143240.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2203
Đã truy cập: 951852
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.