xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Rà soát 05 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

Ngày 17-11-2021

Tải các văn bản đính kèm./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2604.CV.pdf_20211117171348.pdf
2. Canh bao_05 Lo hong.pdf_20211117171348.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 457
Đã truy cập: 201157
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.