xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 08-11-2021

Tải Nghị định đính kèm./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 89_2021_ND-CP_18102021_1-signed.pdf_20211108085751.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2197
Đã truy cập: 951846
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.